SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/023 | 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.

Intézmény logo

Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Történet

Iskolánk története

Történet

A mosoni községben már a XVIII. században rendszeres iskolai oktatás folyt. A tanítást két pedagógus végezte, egyikük a község jegyzője is volt. A század vége felé katolikus és evangélikus felekezeti iskolák létesültek. A felekezeti iskolákból 1873-ban községi elemi iskolák lettek. 1879-tôl kétcsoportos izraelita felekezeti iskola is működött a községben. A mosoni 4 osztályos leányiskola építését 1888 szeptemberében kezdték meg. 1889 augusztusára készült el az új épület, szeptemberben kezdték a tanítást. (A volt Iskola út 10.) Ezen időpontig közös fiú és leányiskola volt a községben. A leányiskola létesítése után a fiúk a régi iskolában maradtak, mely már akkor igen elavult állapotban volt, időszerűvé vált tehát egy fiúiskola építése.

A mosoni községi elemi iskolák 1894 szeptemberében állami elemi iskolák lettek. 1909 júniusára készítette el a mosoni fiúiskola építési terveit Meggyasszay István budapesti műépí-tész. E tervek alapján pontosan egy év alatt el is készült a mosoni állami elemi fiúiskola új épülete korabeli népies, szecessziós stílusban a mai Mosonvár u. 15. számú telken. Az ünnepélyes felavatás-ra 1910. szeptember 11-én került sor. Az iskola építője Oross István mosoni építész volt. Az új iskola első igazgatója Horváth Ferenc lett. E dátumtól számítjuk a  Haller-iskola fennállásának idejét.

Ezidőtől 1957-ig az iskola igazgatása alá helyezték a mosoni leányiskolát is. Majd 1957-től megkezdődött a koedukált képzés, és egyben a két iskola különvált - egészen 1982-ig. A Mosonvár utcában a 3. számú, az Iskola utcában a 4. számú iskola minőségben vetekedtek egymással. Az ún. fiúiskola 1960-ban vette fel Könyves Kálmán nevét. 1982-ben ismét egy igazgatás alá vonták a két intézményt. Ekkor vettük fel Haller János elemi iskolai tanító, földrajzi, történelmi, néprajzi kutató nevét.

1982-től 12 éven át egy igazgatás alatt, de két különálló épületben működött az iskola: az Iskola u. 10-ben az alsó tagozatosok, a Mosonvár út 15-ben a felsősök tanultak. 1994-ben az Iskola úti épület megszűnt, és 11 új tanteremmel, konyhával, étteremmel bővült a Mosonvár utcai épületünk. Intézményünk 1991-ben kapta meg a szakképzés lehetőségét. Az 1999 őszén kezdődő tanévben indult az első vendéglátás-idegenforgalmi szakirányú szakközépiskolai képzés, amelyet 2003-as tanévtől kezdődően technikus képzés egészít ki. Az általános iskolában 1998-tól indult a két tanítási nyelvű képzés, majd 2010-től az emelt szintű angol nyelvi képzés.

A 2004-es tanévtől kezdődően a Bartók Béla Általános iskolával, 2005-től kezdődően a máriakálnoki Herman Ottó Általános Iskolával, mint tagintézményekkel bővült az iskola. Mára már megszűnt a tagintézményi státusz és iskolánk két épületben a Mosonvár utcában lévő székhellyel, - ahol a felső tagozat és a középiskola van-, valamint a Szent István király úti és a máriakálnoki telephelyekkel - ahol az alsó tagozatosok tanulnak - működik. Az iskola 2010-ben "Referencia-iskola" lett, majd 2011- től "Regisztrált Tehetségpont".

A Szakképzési törvény 2020. évi változása miatt az általános iskola és a középiskola nem működhetett tovább egy intézményként, ezért az általános iskola és a középiskola különvált, 2020. július 1-jétől. A középiskola új néven működik tovább Győri Szakképzési Centrum Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola.


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.

Telefon: +3696213222

E-mail: titkarsag@gluckiskola.hu

OM azonosító: 203037/023


2024Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola